دانشکده مهندسی چوب و کاغذ

وضعیت گروههای آموزشی موجود در دانشکده چوب و کاغذ

1- گروه صنایع خمیر و کاغذ (مصوب)

2- گروه تکنولوژی و مهندسی چوب (مصوب)

3- گروه بیولوژی و حفاظت چوب (در مرحله تصويب نهايي)

4- گروه مبلمان (در حال راه اندازی)


2368 :تعداد دفعات بازید


انتخاب زبان

زبان دلخواه:

جستجو


صفحه اصلی
تماس با ما
RSS

مهندسی چوب و کاغذ | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو