دانشکده مهندسی چوب و کاغذ

کارکنان آموزش دانشکده مهندسی چوب و کاغذ:

الف) خانم بیرودیان 

ب) آقای جواد کردیتقویم آموزشی: (نیمسال اول سال تحصیلی 1397-1396)393

انتخاب واحد

ثبت نام دانشجویان ورودی 93 و ماقبل 96/6/11
ثبت نام دانشجویان ورودی 94
96/6/12
ثبت نام دانشجویان ورودی 95 96/6/13
ثبت نام با تاخیر 96/6/15
شروع کلاس ها
96/6/25
شروع حذف و اضافه
96/7/3
پایان حذف و اضافه 96/7/5
آخرین مهلت حذف تک درس
96/10/2
پایان کلاس ها
96/10/13
شروع امتحانات
96/10/16
پایان امتحانات
96/10/27

4152 :تعداد دفعات بازید


انتخاب زبان

زبان دلخواه:

جستجو


صفحه اصلی
تماس با ما
RSS

مهندسی چوب و کاغذ | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو